Riktig bruk av munnbind

Et munnbind, også kalt kirurgisk munnbind eller medisinsk munnbind, skal redusere faren for å bli smittet, samtidig som det skal forebygge at du kan smitte andre som du befinner deg i nærheten av. For at et munnbind skal beskytte mot smitte, må det tas på og brukes på riktig måte.

 

Påføring av munnbind
* Rengjør hendene godt med såpe og vann eller antibac før munnbindet tas på.
* Påse at munnbindet er helt intakt før det settes på.
* Ta tak i ørestrikkene og plasser munnbindet over nese og munn.
* Fest strikkene bak ørene og trekk den øverste kanten over neseryggen, og den nederste kanten godt ned og under haken.
* Press til over neseryggen slik at munnbindet ligger tett mot huden.
* Kontroller at kantene på munnbindet ligger tett mot huden i hele omkretsen.
* Munnbindet skal sitte tett og godt inntil ansiktet og over nesen.

Under bruk av munnbind
* Unngå å berøre munnbindet mens det er på.
* Maksimal brukstid for et munnbind er 4 timer.
* Bytt alltid munnbind dersom det blir fuktig, berøres eller tas av ved for eksempel spising og drikking.
* Husk på at et munnbind er til engangsbruk.

Fjerning av munnbind
* Munnbind beregnet til engangsbruk skal kun brukes én gang.
* Munnbindet tas av ved kun å ta i strikken som er festet bak ørene, ikke ta i selve masken.
* Kast brukt munnbind i restavfall umiddelbart etter bruk.
* Vask hendene eller bruk antibac etter at du har tatt av munnbindet, byttet det eller berørt munnbindet.