Om oss.


Engrosselskap som importerer og selger nonfood-produkter. Etablert i 1973 og privat eid. Holder til i moderne kontorer med lager og stort showrom. Landsdekkende selgerteam. Egne merkevarer og kan tilby utvikling av egne profiler for kunder.

En leverandør av FLERE kjente
Varemerker.

Vi selger merkevarer og har i tillegg utviklet egne. Vi er også behjelpelige med å utvikle kunders egne profiler.

Våre produkter selges til dagligvarebutikker, faghandel, profileringsselskaper og andre som selger nonfood-varer.


Kvalitet og samfunnsansvar.

Maxi Import har gode rutiner for å sikre at varer alltid blir levert iht. avtale og innenfor gjeldende regelverk.

Tilbakemeldinger og kvalitetssikring gir
Høy kvalitet.


Våre produkter er rimelige og holder en god kvalitet. 

Tilbakemeldinger både fra kunder sikrer god kvalitetssikring. Samtlige henvendelser følges opp. 


Krav om dokumentasjon.

Maxi Import krever dokumentasjon fra leverandører ved innkjøp av varer.


Varene er produsert i henhold til myndighetsbestemte retningslinjer. Hele verdikjeden skal møte internasjonalekrav til arbeids- og menneskerettigheter, og at lovgivningen i produsentlandene blir respektert.

Videreformidling og kommunikasjon av
Norske krav.


Maxi Import har mange leverandører som igjen har en rekke underleverandører. Vi er opptatt å sikre at også underleverandører får informasjon om de krav som gjelder i Norge.


Samarbeid og åpenhet.

Åpenhet og samarbeid med samarbeidspartnere er viktig. Et grunnleggende krav er at både leverandører og underleverandører skal respektere sitt respektive lands lovgivning.

Elektronisk Avfall

Maxi Import selger elektroniske produkter. Alle våre produkter skal være merket med det internasjonale symbolet for EE-avfall som forteller at produktet ikke skal kastes i restavfallet.

Vi kan ta imot de elektroniske produktene vi selger, vederlagsfritt eller så kan det leveres på en gjenbruksstasjon.