BOSON koronaselvtest

CE-merking er et kvalitetsstempel

Kvaliteten på selvtester vurderes alltid av et uavhengig sertifiseringsorgan for medisinsk utstyr. De mottar og vurderer produsentens dokumentasjon på ytelse, merking, bruksanvisning og brukervennlighet.
Når produsenten kan dokumentere at selvtesten er pålitelig og brukervennlig kan den CE-merkes og omsettes på det europeiske markedet.

BOSON er selvsagt CE-merket. Husk å lese bruksanvisningen nøye.