Håndtering av elektronisk avfall

Maxi Import selger elektroniske produkter. Alle våre produkter skal være merket med det internasjonale symbolet for EE-avfall som forteller at produktet ikke skal kastes i restavfallet.

Vi kan ta imot de elektroniske produktene vi selger, vederlagsfritt eller så kan det leveres på en gjenbruksstasjon.

Maxi Import er tilknyttet produsentansvarsselskapet NORSIRK AS og oppfyller dermed
sitt produsentansvar for EE – produkter.

NORSIRK AS garanterer for drift av et landsdekkende innsamlingssystem med
miljøriktig håndtering og gjenvinning av EE – produkter, samt rapportering til offentlige
myndigheter