Godkjent returselskap – Miljøsertifikat

Hvorfor skal Maxi Import AS være medlem i et godkjent returselskap? Bakgrunnen er å forhindre forsøpling. Det er viktig at emballasje, brukte batterier og brukt elektronisk utstyr blir samlet inn og behandlet forsvarlig. Produsenter og importører tar et ansvar ved å finansiere innsamling og behandling av restavfall fra de varer vi selger i markedet.

Maxi Import AS er medlem i et godkjent returselskap – NORSIRK. Vi har tre miljøsertifikat:

  1. Emaballasje
  2. Batterier
  3. EE – Produkter